August Zamoyski (1893 Jabłoń – 1970 Saint-Clar-de-Rivière)

Jeden z najważniejszych polskich rzeźbiarzy xx wieku. W poszukiwaniach własnego stylu korzystał z ekspresjonizmu, kubizmu i futuryzmu. Edukację artystyczną rozpoczął w Berlinie, od lekcji rysunku, a kontynuował ją w pracowni rzeźby w Monachium. dzięki znajomości ze Stanisławem Przybyszewskim uczestniczył w wystawach artystycznej grupy Bunt. W latach 1919–1922 był również członkiem ugrupowania formistów. Zamoyski przyjaźnił się z wieloma artystami z kręgu École de Paris, w tym z Louisem Marcoussisem i Alicją Halicką. Od 1923 roku przebywał we Francji. dzięki niemu zachowała się bogata i ciekawa dokumentacja tego okresu. Kręcił filmy i fotografował przyjaciół, uczestników życia artystycznego. W 1929 roku w Paryżu przygotowywał wystawę sztuki polskiej. W latach 1940–1955 mieszkał w Brazylii, gdzie zajmował się działalnością pedagogiczną. Korespondował z Mojżeszem Kislingiem, który podczas II wojny światowej przebywał w Stanach Zjednoczonych. Założył prywatne szkoły rzeźby w rio de Janeiro i São Paulo. Wraz z żoną, tancerką Ritą Sacchetto, tworzył także spektakle teatralne.

Wystawy w Villa la Fleur: